Ağustos 2019

Ana Sayfa > Sirküler > Ağustos 2019 > 1 Bülten

Ağustos 2019

Mali Bülten: 2019/36 – Yeni Kayıt Dışı Varlık Barışının Tebliği Yayınlandı ve Beyanda Kullanılacak Değerleme Ölçütleri Belli Edildi

Kanununa eklenen ‘Geçici 90’ ıncı madde ile,  yurtdışında bulunan para, altın,

Ayrıntı I    Bülteni İndir