Ekim 2019

Ana Sayfa > Sirküler > Ekim 2019 > 10 Bülten

Ekim 2019

Mali Bülten: 2019/42 – Vadesinde Ödenmeyen Amme Alacaklarına Ödenen Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,50’den %2’ye İndirildi

1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Kanun uyarınca vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/43 – Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, BA-BS Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemleri Hakkında Duyurusu Yayımlandı

2019/Ağustos ve takip eden dönemlere ilişkin olarak verilmesi gereken BA-BS formlarına yönelik

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/44 – Bazı Alanlardaki Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %18'den %8'e Düşürüldü

2.9.2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1594 Sayılı Mal ve Hizmetlere

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/45 – Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı 2019-5 sayılı İç Genelge ile mükelleflerin yoklama gerektiren bazı işlemleri yoklama kapsamından çıkarılmıştır

3.10.2019 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2019/5 Nolu İç Genelgesi ile

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/46- Reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranları değişmiştir

11.10.2019 tarihli 30915 sayılı Resmi Gazete’de T.C.M.B.’nin Reeskont İşlemlerinde Uygulayacağı

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/47 – KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikle, yabancılara konut satışı istisnasında döviz ödemenin nasıl tevsik edileceğine dair uygulama ile İTUS ve HİS uygulamasının İlk Derece Mahkemesi Kararına Göre de Tekrar Kazanılması İmkan

Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/48 – Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/49 – 510 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İş Yeri Değişikliği ve Nakil İşlemlerinde Mevcut Belgelerin Kullanılmasına Devam Edilmesi Kabul Edildi

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 510 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/50 – 511 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Elektronik Tebligat Uygulamasında Bazı Yeni Düzenlemeler Yapıldı

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 511 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/51 – Elektronik Defter Uygulamasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 3 Sıra No'lu Tebliğ Yayımlandı

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra

Ayrıntı I    Bülteni İndir