Aralık 2019

Ana Sayfa > Sirküler > Aralık 2019 > 5 Bülten

Aralık 2019

Mali Bülten: 2019/54 – 7194 Sayılı Torba Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda Önemli Değişiklikler Yapıldı: Vergi Dilimleri Değişti ve Gelir Vergisi Oranı %40’a çıkartıldı; Binek Araçlara Gider Kısıtlaması Getirildi; Ulaşım Gideri Yardımına İstisna Getirildi; Sp

7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/55 – 7194 Sayılı Kanun ile Birlikte Vergi Usul Kanunu’nun Mükellefiyette Terkin, İzaha Davet, Cezalarda İndirim, Kanun Yoluna Başvurma Konularında Değişikliğe Gidildi

7194 Saylı Kanun ile birlikte, Vergi Usul Kanunu’na ‘’Mükellefiyet kaydının analiz ve

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/56 – 7194 Sayılı Kanun ile Birlikte %1-2 Konaklama Vergisi Getirilmiş ve Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı %2’ye Çıkartılmıştır

7194 Saylı Kanun ile birlikte, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nda Konaklama Vergisi ile İlgili

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/57 – 7194 Sayılı Torba Kanun ile ‘’Dijital Hizmet Vergisi (DHV)’’ Getirildi

7194 sayılı kanunun 1 ila 7 nci maddeleri ile Türkiye'de dijital ortamda sunulan her türlü

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/58 – 7194 Sayılı Torba Kanun ile mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5.000.000 TL ve üzeri olanlara Binde 3 ila Binde 10 arasında ‘’Değerli Konut Vergisi’’ Getirildi

7194 sayılı kanun ile Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi

Ayrıntı I    Bülteni İndir