Ocak 2020

Ana Sayfa > Sirküler > Ocak 2020 > 23 Bülten

Ocak 2020

Mali Bülten: 2020/1- 2020 Yılı İçinde Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi ve Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesinde Kullanılacak Yeni Had ve İstisnalar Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 27.12.2019 tarihli (2.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 310

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/2 – İhracat Bedellerinin Türk Lirasına Çevrilmesi Zorunluluğu Kaldırıldı.

31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete'de "Türk Parası Kıymetini

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/3 – 2020 Yılı İçin, İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV Tutarının İade Konusu Yapılamayacak Kısmıyla İlgili Sınır Belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/4 – 64 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2020 Yılı Damga Vergisi Oranları Açıklandı.

2019 yılı için, yeniden değerleme oranı %22,58 (yirmi iki virgül ellisekiz) olarak tespit edilip ve

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/5- 2020 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçlarının Hesaplamasına Esas Olacak Döviz Kuru ve Emsaller Belirlendi

27.12.2019 tarihli ve 30991 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete ’de yayımlanan 85 sıra numaralı

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/6 - 2020 Yılında Uygulanacak Harç Oranları ve Hadleri Belirlendi

27.12.2019 tarihli ve 30991 sayılı (2.Mükerrer) Resmi Gazete ’de yayımlanan 84 sıra numaralı

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/7- 2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri %12 Oranında Artırıldı.

52 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 1, 2 ve 4 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/8 – Engelli İstisnasından Yararlandırılacak Binek Otomobillere İlişkin 2020 Limiti Belirlendi.

27/12/2019 tarihli ve 30991 (2. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV (II) Sayılı Liste

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/9 – 513 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle VUK’da yer alan 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Had ve Tutarlar Yayımlanmıştır.

27.12.2019 tarihli 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 513 Sıra Nolu Vergi Usul

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/10 - 18 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile Mobil Hatların İlk Tesisinde Alınan Maktu Vergi 79,00 TL Oldu

18 Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınan

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/11 - 2020 Yılı İçin Takdir Edilen Asgari Ölçüde Arsa Ve Arazi Metrekare Birim Değerlerine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

76 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/12 - 51 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Kanundaki İstisna Hadleri Artırıldı.

2019 yılı içinde yeniden değerleme oranı %22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz)olarak tespit edilmiş ve

Ayrıntı I    Bülteni İndir