Nisan 2020

Ana Sayfa > Sirküler > Nisan 2020 > 9 Bülten

Nisan 2020

Mali Bülten: 2020/46 – 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yasalaştı.

7226 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26.03.2020 tarihli 31080

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/47 – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Tüm Türkiye’deki Uygulaması 01/07/2020 Tarihine Ertelendi.

Prim ve hizmet beyannamesinin tüm Türkiye’ deki uygulaması daha önce 01/3/2020 tarihine

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/48 – Sermaye Şirketlerinin Kar Dağıtımı 30/09/2020 Tarihine Kadar 2019 Yılı Net Dönem Karının %25 ile Sınırlandırıldı.

Ticaret Kanununa eklenen Geçici Madde 13 ila, sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/49 – 30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 1 Haziran 2020’ye Uzatıldı.

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/50 – 7244 Sayılı Kanun ile Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve İş Sözleşmelerinin Feshine İlişkin Yeni Düzenlemelerde Bulunuldu

Kanun ile birlikte 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/51 – Yeni Koronavirüs Salgınının Etkilerinin Azaltılması Hakkında 7244 Sayılı Kanun ile Bazı Alacakların Ertelenmesine, Alınmamasına veya Yapılandırılmasına Hükmedildi

17 Nisan 2020 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/52 – E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi 1 Haziran’a uzatıldı

20 Nisan 2020 tarih ve 128 No’lu VUK Sirkülerine göre, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/53 – 2020/Şubat ve 2020/Mart dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi ile 2020/Mart Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süreleri Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 21.4.2020 tarihli ve VUK-129/ 2020-8 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/54 – Ertelenen e-Defter Berat Yükleme Sürelerine İlişkin Güncel Tablo

Bilindiği üzere, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 126 ve 128 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Ayrıntı I    Bülteni İndir