Mayıs 2020

Ana Sayfa > Sirküler > Mayıs 2020 > 10 Bülten

Mayıs 2020

Mali Bülten: 2020/55 – KDV İadesinde, Tedarikçileri KDV Beyannamesi veya Ba-Bs Formu Vermediği İçin Hakkında Olumsuz KDV İadesi Kontrol Raporu Çıkan Mükelleflerin Maruz Kaldığı Olumsuz Etki Teminatla Telafi Edilecek

 32 Sıra No.lu KDV Genel Tebliği ile yapılan KDV iadesi düzenlemesi 8 Mayıs 2020 tarihli Resmi

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/56 –2020/I ‘inci Geçici Vergi Tahakkuk ve Ödeme Süresi 28 Mayıs’a Kadar Uzatıldı

2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/57 –11 Mart 2020‘den Önce Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Süresi Bir Yıl Uzatıldı

9 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2501 sayılı CB Kararı ile, 11    Mart

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/58 – Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) %1 (yüzde bir)’e Yükseltildi.

24.5.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2568 sayılı CB kararı ile Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/59 – İşverenlerce Hizmet Erbabının İşe Gidip Gelmesi İçin Ödediği Paranın Vergiden İstisna Tutulmasında Usul Belirlendi

27.5.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 311 seri nolu GVK tebliği ile, Gelir vergisi kanunun

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/60 – Elektronik Defter Oluşturulması ve E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi 19 Haziran 2020 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatıldı

1 Haziran 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/61 – Binek Otoların Birinci veya İkinci Elden Satın Alınması veya Kiralanması Halinde Uygulanan Gider Kısıtlaması Uygulamasına 311 No’lu GVK Tebliği ile Açıklık Getirildi

27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 311 No’lu GVK tebliği ile, 1 Ocak 2020’de başlayan

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/62 – Dar Mükelleflerin (Kurumlar Dâhil) Türkiye'ye Getirdikleri Yabancı Paralarla İktisap Ettikleri Menkul Kıymetlerin ve İştirak Hisselerinin Elden Çıkarılmasında Vergilendirme

27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 311 No’lu GVK tebliği ile, dar mükelleflerin (kurumlar

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/63 – Ücret Gelirlerinin Nasıl Vergilendirileceği ve Ne Zaman Beyan Edileceği Konularına Açıklık Getirildi

  27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 311 No’lu GVK tebliği ile, ücret

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/64 – İcra ve Vakalet Ücret Ödemelerinde %20 Stopajı Hangi Tarafın Nasıl Yapacağı Hususuna Açıklık Getirildi

27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 311 No’lu GVK tebliği ile, icra ve iflas kanunu ile

Ayrıntı I    Bülteni İndir