Ağustos 2020

Ana Sayfa > Sirküler > Ağustos 2020 > 7 Bülten

Ağustos 2020

Mali Bülten: 2020/69 – Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi 1 Ağustos’tan İtibaren Bir Ay uzatıldı

31.07.2020 tarihli Resmi Gazete ’de  yayımlanan 2810 sayılı CB Kararıyla, 30.06.2020’ye

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/70 – Çalışanların İşten Çıkarılma Yasağı 1 Temmuz’dan İtibaren Bir Ay Uzatıldı

  31.07.2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2811 sayılı CB Kararıyla, işçileri

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/71 – 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Yapılacak Olan Kira Ödemelerinde Stopaj Oranı Düşürüldü

31.07.2020 tarihli, 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/72 – Bazı Mal ve Hizmetlerin KDV Oranları Yıl Sonuna Kadar Düşürüldü

07.2020 tarihli, 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/73 – BSMV’den İstisna Satışlara, Yurtdışındaki Finansal Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışları da Eklendi

08.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2834 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; bu tarihten

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/74 – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği ve Vergi Kesintilerinin Beyanı Hakkında Duyuru Yayımlandı

10.08.2020 tarihli GİB duyurusuna göre; Vergilendirme dönemi 3 aylık olan mükelleflerden

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/75 – Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi 1 Eylül’den İtibaren İki Ay Uzatıldı

 31.08.2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2915 sayılı CB Kararıyla, 30.06.2020’ye

Ayrıntı I    Bülteni İndir