Aralık 2020

Ana Sayfa > Sirküler > Aralık 2020 > 24 Bülten

Aralık 2020

Mali Bülten: 2020/89 – Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değişti

19.12.2020 tarihli ve 31339 sayılı Resmi Gazete ’de  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/90 – Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı

23/12/2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/91 – Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı 31/05/2020 Tarihine Uzatıldı

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de mal ve hakların kiralanması karşılığı

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/92 – 3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapıldı

23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/93 – 3328 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Sigaralar ile Bazı Tütün Ürünlerinde ÖTV Oranı Düşürüldü

25.12.2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3328 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/94 – Yerli ve Yabancı Film Gösterimlerinde Eğlence Vergisi Oranı Değişti

Yerli ve yabancı film gösterimlerinde Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/95 – 2019 Hesap Dönemi İle Ocak/2020'de Biten Özel Hesap Dönemine İlişkin İlk Ülke Bazlı Raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) Aracılığıyla Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatıldı

2019 hesap dönemi ile Ocak2020 de biten özel hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/96 – Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi ile Başvuru Süresi Uzatıldı

23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/97 – Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/98 – 2021 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Tutarı Açıklanmıştır

İşçinin günlük brüt asgari ücreti 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında uygulanmak

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020-99 – 2021 Yılında Uygulanacak, Asgari Ücret, Sigorta Primine Esas Taban ve Tavan Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belirlendi

28.12.2020 tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile 2021 Yılı Asgari Ücreti belirlendi.

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2020/100 – 2021 Yılı İçin, İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV Tutarının İade Konusu Yapılamayacak Kısmıyla İlgili Sınır Belirlendi

29/12/2020 tarihli ve 31349 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 33 Seri No.lu KDV Genel

Ayrıntı I    Bülteni İndir