Şubat 2021

Ana Sayfa > Sirküler > Şubat 2021 > 9 Bülten

Şubat 2021

Mali Bülten: 2021/5 – Riskli Yapıların İnşaat Taahhüt İşlerinde Uygulanan KDV Oranı Düşürüldü

30.1.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:3470)

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2021/6 – 2021 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt Dışı ve Yurt İçi Harcırah Tutarları Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 6.1.2021 tarihli ve 27998389-010.06.02-11638 sayılı Genelgesi ve

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2021-7 – Elektrikli Otomobillerde Uygulanmakta Olan ÖTV Oranı Artırıldı.

2.2.2021 tarihli ve 31383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:3471)

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2021/8 – Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Vergi Tevkifatı Oranı %5’e Yükseltildi

4.2.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:3491)

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2021/9 – 2021 Yılı Vergilendirme Döneminde Uygulanacak Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Karar Yayımlandı

4 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2021/10 – 5.2.2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 34 nolu KDV Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı

KDV Genel Uygulama tebliğinde yapılan değişikliklerin başlıkları şöyle: Mücbir sebep halinde KDV

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2021/11 – e-Belge uygulamalarına ilişkin 509 No.lu VUK Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 526 nolu VUK Tebliği yayımlandı

09.02.2021 tarihinde Resmi Gazete'de 509 No.lu VUK Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2021/12 – Kısmi KDV tevkifatı uygulamalarında değişiklikler yapıldı.

Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ ile kısmi KDV tevkifatı

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2021/13 – Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 31.3.2021’e Uzatıldı

19.02.2021 tarihli ve 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

Ayrıntı I    Bülteni İndir