Nisan 2021

Ana Sayfa > Sirküler > Nisan 2021 > 6 Bülten

Nisan 2021

Mali Bülten: 2021/16 – 2547 Sayılı Kanunun 56’ncı Maddesi Kapsamındaki Vakıfların, Münhasıran Devlet Üniversitelerinin Faaliyetlerinin Devam Ettirilmesi Ve Desteklenmesi Amacıyla Kurulması Koşuluyla Vergi Muafiyetinden Yararlanacağı Tebliğ Edilmiş; ayrıca, Ama

Bu düzenleme ile, vergiden muaf vakıflarının, münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2021/17 – Kurumlar Vergisi Oranı 2021 için %25; 2022 için %23 oldu.

Bu düzenleme ile, 2021 ve 2022 yılları için kurumlar vergisi oranı artırılmış oldu. Buna

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2021/18 – Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile Form Ba-Bs bildirimleri ile e-Defterlerin yüklenme süreleri uzatıldı Tarih:

26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2021/19 – Evinde Ürettiklerini İnternet Vasıtasıyla Satanların Esnaf Muafiyetine ve E-ticaret Kapsamında İhracat yapanların Yararlanacağı Gelir İndirimine Dair Tebliğ Yayımlandı

11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. ve 89. maddelerinde yapılan

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2021/20 – Yedi Günlük Fatura Düzenleme Süresi Değiştirilebilecek ve Ödeme Kaydedici Cihazlardaki Bilgileri Değiştiren, Silenler de Hapis Cezası Alabilecek

Kanun yürürlük ve yürütme maddeleriyle toplam 17 maddeden oluşmakta olup; 213 sayılı

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2021/21 –Çeklerin Bankalara İbrazı ile İcra ve İflas Takipleri 31.05.2021 Tarihine Kadar Durduruldu.

7318 sayılı Kanun ile 15 nci maddesi ile 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna

Ayrıntı I    Bülteni İndir