Mayıs 2021

Ana Sayfa > Sirküler > Mayıs 2021 > 7 Bülten

Mayıs 2021

Mali Bülten: 2021/22 –2021/1 Çeyrek Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve Ödeme Süreleri 17 Mayıs’tan 31 Mayıs’a uzatıldı.

17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2021/23-Yabancı Sermayeli Şirketler ve İrtibat Bürolarının Senelik Zorunlu Bildirimine Dair Son Tarih 31.05.2021

Yabancı Sermayeli Şirketler ve İrtibat Büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar,

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2021/24 –Esnaf ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar Yürürlüğe Girdi

Esnafa yönelik hibe desteği kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2021/25 –Finansman Gider Kısıtlamasının Ayrıntılarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı ve Uygulanmasına 1.1.2021 İtibarıyla Başlandı

Finansman gider kısıtlamasına ilişkin tebliğ 25 Mayıs 2021’de yayımlandı ve uygulama

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2021/26 –Sermaye Şirketlerinin Satın Aldıkları Kendi Hisselerini İki Tam Yıl İçerisinde, Sermaye Azaltımı Suretiyle İtfa Etmemeleri veya Elden Çıkarmamaları Halinde İki Tam Yıllık Sürenin Son Günü, İtibarıyla Dağıtılmış Kâr Payı Sayılmış ve Bu Tu

Gelir vergisi kanununun 94’ncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2021/27 –Borsa İstanbul’da 17.11.2020’den Sonra Paylarını Halka Arz Eden Şirketlerde En Az Yüzde 20 Payın Arz Edilmesi Koşuluyla Kurumlar Vergisi Oranının 5 Yıl Boyunca 2 Puan İndirimli Olarak Uygulanması Hk

Şirketlerin, indirimli oranlı kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılabilmesi için, payların Borsa

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2021/28 –2021 vergilendirme dönemi için geçici olarak %25 olan kurumlar vergisi oranı, 1.7.2021’den itibaren geçici vergi dönemleri için de uygulanmaya başlıyor

1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için 1/7/2021 tarihinden itibaren

Ayrıntı I    Bülteni İndir