Ocak 2022

Ana Sayfa > Sirküler > Ocak 2022 > 10 Bülten

Ocak 2022

Mali Bülten 2022/1: 2022 Yılında Uygulanacak Olan Gelir Vergisinde Bulunan Yeni Hadler ve Vergi Dilimleri Açıklandı

21 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 317 seri nolu GVK Genel Tebliği ile, yeniden değerleme

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten 2022/2: Ücretlerin Vergilendirilmesi Hususunda 1.1.2022’den İtibaren Getirilen Yeni Vergi Düzenlemeleri

25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7349 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununda(GVK) ve Damga

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten 2022/3: 25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7349 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununun(GVK) 9’ncu maddesinin 9’ncu bendindeki güç sınırı 10 kW’dan 25 kW’ya çıkartıldı.

7349 sayılı Kanunun 1’nci maddesiyle, GVK’nın 9’ncu maddesine eklenen bir hükümle,

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten 2022/4: Yurtdışında Bulunan Varlıklar ile Yurtiçinde Kayıt İçine Alınmak İstenen Varlıkları Beyan Süresi 30 Haziran 2022’ye Kadar Uzatıldı

Aralık 2021 tarihli (6. Mük) Resmi Gazetede yayımlanan 5058 sayılı CB Kararıyla, Gelir Vergisi

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten 2022/5: Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinden Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi

12 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 318 seri nolu GVK Genel Tebliğiyle, Sosyal İçerik

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten 2022/6: Dolarizasyonun Önlenmesine Dönük Olarak Dövizden TL Mevduata Geçiş ile İlgili Yeni Sistem

TCMB yayımlanan 2021/14 sayılı  TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten 2022/7: Yatırım Teşvik Belgeli İmalat Sanayii Yatırımları Kapsamındaki İnşaat İşlerinde, KDV İadesi 2024 sonuna Kadar Uzatıldı

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki imalat sanayiini teşvik etmek amacıyla yapılan inşaat işleri

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten 2022/8: 26 Ocak’ta Süresi Dolan Beyannamelerin Tahakkuk ve Ödeme Süresi Uzatıldı

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süresi

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten 2022/9: Ücretlerde Vergi İstisnasının Uygulanması Hakkında GVK Tebliği Yayımlandı

319 nolu GVK Tebliği, asgari ücret ile asgari ücret üzerinde ücret alanların bordrosunun

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten 2022/10: Enflasyon Muhasebesi 2023 yılı Sonuna Ertelendi ve Ayrıca Dövizden TL Mevduat Hesabına Geçenlere Kur Farkı, Kar Payı ve Faiz Kazancı İstisnası getirildi

29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda

Ayrıntı I    Bülteni İndir