Ocak 2019

Ana Sayfa > Sirküler > Ocak 2019 > 24 Bülten

Ocak 2019

Mali Bülten: 2019/1 – Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2019 Yılı Asgari Ücret Kararı Resmi Gazete ’de Yayımlanmıştır.

İşçinin günlük asgari ücreti 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında uygulanmak üzere

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/2- 2019 Yılı İçinde Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi ve Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesinde Kullanılacak Yeni Had ve İstisnalar Belirlendi

Maliye Bakanlığınca 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 305

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/3 – 2019 Yılında Uygulanacak, Asgari Ücret, Sigorta Primine Esas Taban ve Tavan Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları

27.12.2018 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ kararı

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/4 – 2019 Yılı İçin, İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV Tutarının İade Konusu Yapılamayacak Kısmıyla İlgili Sınır Belirlendi

Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/5 – 63 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2019 Yılı Damga Vergisi Oranları Açıklandı.

2018 yılı için, yeniden değerleme oranı %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç)

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/6-2019 Yılında Uygulanacak Harç Miktarlarının Hesaplamasına Esas Olacak Döviz Kuru ve Emsaller

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete ’de yayımlanan 83 sıra numaralı

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/7 - 2019 Yılında Uygulanacak Harç Oranları ve Hadleri

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı (4.Mükerrer) Resmi Gazete ’de yayımlanan 82 sıra numaralı

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/8- 2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri %15,9 Oranında Artırıldı

51 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile birlikte 1, 2 ve 4 sayılı Motorlu Taşıtlar

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/9 – 504 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle VUK’da yer alan 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Had ve Tutarlar Yayımlanmıştır

31.12.2018 tarihli 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 504 Sıra Nolu Vergi Usul

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/10 - 17 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile Mobil Hatların İlk Tesisinde Alınan Maktu Vergi 65,00 TL Oldu

2018 yılı içinde yeniden değerleme oranı %23,73 olarak (yirmi üç virgül yetmiş

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/11- 2019 Yılı İçin Takdir Edilen Asgari Ölçüde Arsa Ve Arazi Metrekare Birim Değerlerine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

74 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak

Ayrıntı I    Bülteni İndir

Mali Bülten: 2019/12 - 50 Seri No lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Kanundaki İstisna Hadleri Artırıldı.

2018 yılı içinde yeniden değerleme oranı %23,73 olarak (yirmi üç virgül yetmiş

Ayrıntı I    Bülteni İndir